MOEMOEĀ OUR VISION

 E ora ana te mauri o te Kaituna,
e tiakina ana hoki mō
ngā whakatupuranga ō nāianei,
ō muri nei hoki.

The Kaituna River is in a healthy state and
protected for current and future generations. 

 

Ko Kaituna te awa tupua

Ko Kaituna to mauri ora

Ko Kaituna te awa tūpuna

Ko Kaituna te oranga whānui

Ko Kaituna te awa honohono

i te tangata

Mai uta ki te tai

 

Kaituna our guardian

Kaituna our life force

Kaituna our ancestral river

Kaituna our sustenance

Kaituna a connector of people

From the lakes to the sea